implant nedir

İmplant Nedir

İmplantlar, eksik olan dişlerin fonksiyon ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen ve doku uyumlu malzemeden yapılan yapay diş kökleridir.

Tek veya daha fazla diş eksiklikleri:
Tek diş eksikliklerinin implant ile tedavi edilmesi, köprü ile restore edilmesine göre daha koruyucu bir tedavi şeklidir.

Köprü protezi yapılabilmesi için sağlıklı dişlerin küçültülerek üzerlerinin kaplanması gerekecektir ve bu köprünün belirli aralarla değiştirilmesi ekonomik olarak da bir yük getirecektir. Bunun yerine eksik diş veya dişlerin boşluğuna yerleştirilecek implantlar sayesinde yandaki dişlerde herhangi bir işleme gerek kalmadan yani sağlıklı dişlere zarar verilmeden tedavi edilebilir.

Tam Dişsizlikler
Eğer ağızda hiç diş kalmamışsa bulantı refleksi ve protezin tutuculuğunun yeterli olmaması nedeniyle hareketli protez kullanılamıyorsa implant destekli protezler hastaya konforunu iade etmektedir.

implant kalitesi

İmplant Kalitesi

En başta dikkat edilmesi gereken unsur, uygun vakaların seçilmesidir. İmplant uygulaması öncesinde iyi bir teşhis ve tedavi planlaması gerekir. İmplantın yerleştirileceği bölgenin mevcut kemik kalınlığı ve kemik yüksekliği çok önemlidir. Dişsizlik süresi kemik miktarını olumsuz etkilemektedir. Yani implanta karar verdiyseniz vakit geçirmemeniz avantajınıza olacaktır. İmplant konulacak olan bölgedeki çene kemiği, implant vidasını kabul edecek yükseklik ve genişlikte olması gerekmektedir. Bu yüzden var olan kemiğin kalitesi ve uygun yapıda olması implant başarısını etkileyen faktörlerdendir.

İmplant tedavisinin başarısı, implant öncesi ve sonrasında ağız sağlığı ve temizliğine özen gösterilmesine, iyileşme döneminde kullanılan alkol ve sigara miktarına, genel sağlık durumunun iyi olmasına (kontrol edilemeyen şeker hastalığı iyileşmeyi olumsuz yönde etkiler), implantların steril bir ortamda yerleştirilmesine, endikasyonun hekim tarafından doğru konulmuş olmasına doğrudan bağlıdır.
İmplant üzerine yapılan protezler ve bu protezlerin karşıt dişlerle olan ilişkileri de implant başarısını etkileyebilmektedir.

dental implant

Dental İmplant

İmplantlar daha estetik ve daha doğal bir görünüm sağlarlar. İmplant uygulamaları sağlıklı bir ağız yapısı ve güzel gülüşlere ulaşabilmek için fonksiyon, estetik ve anatomik açıdan doğal dişin en iyi alternatifi olarak görülmektedir.

İmplant üstüne yapılan total (damak), parsiyel veya sabit protezler hiç oynamaz. Tutuculuk maksimumdur.

Çekilmiş dişlerin olduğu kemik bölgelerinde zamanla madde kaybı olur ve kemikler gittikçe incelir. Buna bağlı yüz profilinde bir takım değişiklikler olur. İmplantların yerleştirilmesi ile bu kemik kaybı engellenir.
Çiğneme fonksiyonu düzeldiği için daha dengeli ve iyi beslenme sağlanır. Böylece iyi çiğneyememe ye bağlı olarak oluşmuş mide problemleri giderilir.

Doğal görünüm ve estetiğin sağlanması ile kişinin kendine güveni artar.

İmplantlar üzerine yapılan protezler, gerçek dişlerin yerini alırken, doğala en yakın yapıyı oluştururlar.
Eksik dişlerin tamamlanması sürecinde, köprü işleminde olduğu gibi komşu dişler kesilmez, yani sağlıklı dişlere dokunulmamış olur.

Protezlere oranla çok daha uzun ömürlüdür.
Ağzında hiç dişi olmayan kişilerde protezler çok hareketlidir. Uygulanan birkaç adet implant sayesinde protezlerin hiç oynamamaları sağlanabilir. Ayrıca hareketli protezler kullanmak istenmiyorsa implantlar aracılığıyla sabit dişler yapabilmek de mümkündür.

Ağzında hiç dişi olmayan kişilerde yeterli sayıda implant yerleştirilip bu implantların üzerlerine sabit köprüler yapılabilir.Doğal görünüm ve estetiğin sağlanmasına bağlı olarak daha mutlu bir sosyal hayat sürdürülmesini sağlar.

implant tedavisi

İmplant Tedavisi

İmplant multi disipliner bir yaklaşımla yapılmalıdır. İmplantı çene kemiği içine yerleştirecek cerrahı ile implada aşamasında detaylı bir ağız içi muayene ile dişetleri, alt ve üst çenenin ve dişlerin birbirleriyle ilişkileri gibi durumlar incelenir. Ölçü alınarak alçı modeller üzerinde de çalışılır. Klasik radyografilerin yanı sıra komplike vakalarda üç boyutlu tomografi alınarak özel bir cihazda çenenin aynı ölçüde modeli elde edilerek implantların yerleştirileceği bölgeler en az hatayla planlanır. Planlama ve bu planlamanın sonrasında yapılacak tedavi detayları hastalarla detaylı olarak konuşulur.

İmplantın yerleştirilmesi:

İyi bir tedavi için doğru bir planlama kuşkusuz en başta gelir. Daha sonrasında yapılacak operasyonun da yeterli ekipman ve deneyimli bir ekip tarafından yapılması kuşkusuz çok önemlidir. İmplantlar diğer diş tedavileri gibi lokal anestezi ile uygulanır. Fakat bazı vakalarda çene kemiğinin yeterli olmadığı ve greft dediğimiz doku ilavesinin gerekli olduğu uzun operasyonlarda veya aşırı stresli hastalarda genel anestezi veya sedasyon altında konforlu bir şekilde operasyon yapılır.

Protezlerin yapılması:

Operasyondan sonra osseointegrasyon denilen implantın kemik yüzeyine bağlanması için bir süre beklenir. Bu süre kemiğin yapısına göre değişir. Bu süre tamamlandıktan sonra üst yapı yapılır. Operasyondan sonra protezler yapılıncaya kadar estetik ve fonksiyonun devamı için geçici protezler yapılır.