Ceylan Alioğlu Uludağ

Dr. Dt. Ceylan ALİOĞLU ULUDAĞ

Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul – 19.11.1977

Bildiği Yabancı Dil: İngilizce

Eğitim Durumu ve Tecrübe

Lisans: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi – 2001

Doktora ve Uzmanlık: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanı: Ortodonti

Bilimsel Yayınlar:

– Karışık Dişlenme Döneminde Sınıf III Malokluzyonlu Bireylerde Jasper Jumper ve Yüz Maskesinin Dentofasiyal Yapılar Üzerindeki Etkinliğinin Karşılaştırılması

Üyesi Olduğu Dernek ve Kuruluşlar:

– Amerikan Ortodonti Birliği (AAO)
– Avrupa Ortodonti Derneği (EOS)
– Dünya Ortodonti Federasyonu (WFO)
– Türk Ortodonti Derneği (TOD)
– İstanbul Diş Hekimleri Odası (İDO)

implant kalitesi

Dr. Dt. Cemre GEZE

Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara – 28.05.1983

Bildiği Yabancı Dil: İngilizce

Eğitim Durumu ve Tecrübe

Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Doktora ve Uzmanlık: Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Uzmanlık Alanı: Ortodonti

Bilimsel Yayınlar:

Geze C., Engin E., Toroğlu S.,Üst Çene Anterior Çapraşıklığının ’Incognito Lite’ tekniği ile tedavisi, Vaka Raporu. Poster Bildirisi. 13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, İstanbul/Türkiye

Engin E., Geze C., Toroğlu S., Maksillada Kanin-Premolar Transpozisyonunun Ortodontik Tedavisi: Vaka Raporu, Poster Bildirisi.13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, İstanbul/Türkiye

Üyesi Olduğu Dernek ve Kuruluşlar:

– Amerikan Ortodonti Birliği (AAO)
– Dünya Ortodonti Federasyonu (WFO)
– Türk Ortodonti Derneği (TOD)
– İstanbul Diş Hekimleri Odası (İDO)

dental implant

Dr. Dt. Hande BACAK

Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul – 05.03.1978

Bildiği Yabancı Dil: İngilizce

Eğitim Durumu ve Tecrübe

Lisans: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Doktora ve Uzmanlık: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanı:

– Pedodonti

Üyesi Olduğu Dernek ve Kuruluşlar:

– Türk Pedodonti Derneği
– Türk Periodontoloji Derneği
– İstanbul Diş Hekimleri Odası

implant tedavisi

Dr. Dt. Bilge H. CANTÜRK

Doğum Yeri ve Tarihi: Adana – 11.09.1985

Bildiği Yabancı Dil: İngilizce

Eğitim Durumu ve Tecrübe

Lisans: Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Doktora: Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Uzmanlık Alanı:

Ortodonti

Tez Çalışması:

– İskeletsel Sınıf III Malokluzyonun Tedavisinde Alternate Rapid Maksiller Ekspansiyon ve Konstriksiyon Protokolü Sırasında ve Sonrasında Uygulanan Maksiller Protraksiyonun Etkilerinin Karşılaştırılması

Bilimsel Yayınlar:

– Cantürk BH, Çelikoğlu M, Çandırlı C. Büyüme ve gelişimi tamamlanmış olan Sınıf III bir hastanın iskeletsel ankraj kullanarak kamuflaj tedavisi (vaka raporu), Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi.

– Cantürk BH, Çelikoğlu M. Comparision of the effects of face mask treatment started simultaneously and after the completion of the alternate rapid maxillary expansion and constriction procedure, Angle Orthod. 2014 Jul 14.

Üyesi Olduğu Dernekler:

İstanbul Dişhekimleri Odası (İDO)
Türk Ortodonti Derneği (TOD)